Bağımsız Denetim

Sitede Arama Yap!

iletişim Bilgileri

Adresimiz :
Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. Ekinoks Residence, Beylikdüzü - istanbul
Telefon : +90 212 873 90 00
Faks : +90 212 873 96 65

         

Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
SETLERiMiZ
 

Bağımsız Denetim

 

BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız Denetim Sınavına Katılacak Adaylar

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavına Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim

Standartları Kurumu'nun aşağıda  belirtilen duyurusu doğrultusunda Sermaye

Piyasasında Bağımsız Denetim sınavına yeni başvuru kabul edilmeyecek olup sadece daha

önceki sınavlarımıza katılıp henüz tüm konuları tamamlamayan adayların başvurusu

alınacaktır.

26.09.2011 tarihli Bakanlar  Kurulu Kararı ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) kuruluşuna karar verilmiştir. Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 02.11.2011 tarih 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

KHK’nın “KGK’nın görev ve yetkileri” başlıklı 9’uncu maddesi (f) bendi “Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak, disiplin ve soruşturma  işlemlerini yürütmek, sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, bunlara yönelik olarak kalite güvence sistemini oluşturmak ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak” hükmünü içermektedir.

Söz konusu hüküm gereği bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınavlara ilişkin düzenlemeler Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından gerçekleştirilecektir.  Bununla birlikte, KGK tarafından gerekli düzenlemeler yapılıncaya dek geçiş dönemine dair KGK’nın ilgili açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından işlemleri 2.11.2011 tarihinden önce başlatılan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Sınavı Hakkında Duyuru Geçiş döneminde  yapılacak uygulama konusunda Kurumumuza intikal eden hususlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması yararlı görülmüştür:

26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi uyarınca bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi münhasıran Kurumumuz görev ve yetki alanındadır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihi olan 2/11/2011 tarihinden  önce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından süreci başlatılan ancak, sonuçlandırılmayan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Sınavı işlemleri, geçiş döneminde, Kurumumuz gözetimi altında Sermaye Piyasası Kurulu ile birlikte 31/12/2012 01-02 Eylül 2012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları Kılavuzu tarihine kadar tamamlanacaktır.

Duyurulur.

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Bu çerçevede,  01-02.09.2012 tarihlerinde KGK gözetimi altında düzenlenecek

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim sınavlarına yeni başvuru alınmayacak olup,

sadece daha önceki sınavlarımıza katılıp henüz tüm konuları tamamlamayan adayların

başvurusu alınacaktır.

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı’na yeni başvuru kabul edilmeyeceği ve sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları tutarlar herhangi bir nedenle iade edilmeyeceğinden, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı’na girme hakkı bulunmayanların sınav ücreti yatırmamaları önem taşımaktadır.

Bağımsız denetim , bağımsız denetim sınavı , bağımsız denetim sınavı soruları